Yhteistyöhön nuorten puolesta

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi tämän hallituskauden suurimmista haasteista ja yhteisistä huolenaiheista.

Syrjäytymisen syyt ovat moninaiset, mutta lähtökohta yhteiskunnalliseen osallisuuteen tai syrjäytymiseen luodaan jo perheissä. Vanhemman syrjäytyminen johtaa usein myös nuoren syrjäytymiseen. Työttömyyden, rahahuolten ja kenties päihdeongelmien keskellä painiskelevat vanhemmat eivät aina jaksa tukea lapsen selviytymistä aikuisuuteen ja jatko-opintopaikkoihin. Köyhät lapsiperheet tarvitsisivatkin taloudellista tukea erityisesti silloin, kun nuori harkitsee jatkokoulutusta.

Syrjäytymisen yhtenä varoitusmerkkinä pidetään nuoren heikkoa koulumenestystä.  Kysymys ei ole vain heikosta peruskoulun päästötodistuksesta, jonka avulla ovet eivät avaudu minnekään. Kysymys on itsetunnon rakentumisesta koko kouluajan. On tärkeää, että lapsi ja nuori kokee oppivansa, onnistuvansa ja tulevansa kuulluksi. Mitä heikommat eväät lapsi on saanut kotoa, sitä suurempi on opettajan, oppilashuollon ja opinto-ohjauksen merkitys. Kouluihin pitäisikin rakentaa entistä tehokkaampi varhaisen puuttumisen mekanismi.

Tärkeä merkitys on myös nuoren kaveripiirillä. Tutkimusten mukaan yksinäisyys on syrjäytymisen vakava riskitekijä. ”Kaveria ei jätetä”, olisi hyvä olla jokaisen koulun ja luokan mottona.  Nuorten kanssa työskentelevien olisi syytä yhä uudelleen puhua nuorille vastuun kantamisesta toinen toisistaan.

Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa ja on pois tulevaisuudessa kipeästi tarvittavasta työvoimasta. Kuitenkin suurin menetys on näköalattomuuden, toivottomuuden ja syrjäytymisen vaikutus nuoren omaan elämänkulkuun ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. ”Mitä välii?” on tänä päivänä liian monen nuoren asenne elämään.

Nuorten syrjäytymisongelmaa ei mikään taho pysty ratkaisemaan yksinään. Tarvitaan valtion ja kuntien entistä vahvempaa osallisuutta, johon velvoittaa myös vuoden 2013 alusta voimaan astuva nuorten yhteiskuntatakuu.

Hämeenlinnassa kaikki valtuustoryhmät ovat sopineet kuluvan vuoden painopistealueeksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen. Toivottavasti pääsemme sanoista tekoihin ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen hyvään alkuun. Siihen tarvitaan niin kaupungin, järjestöjen, oppilaitosten kuin yrittäjienkin yhteistyötä.  Nuorta ei tule jättää yksin missään – ei kotona, koulussa, työelämässä eikä kaveripiirissäkään.

Kristillisdemokraateilla on unelma lähimmäisyhteiskunnasta, jossa yhdessä kannamme vastuuta toinen toisistamme.

(Lyhennelmä 22.3. julkaistusta HäSan kolumnista)

Jätä kommentti

css.php