Miksi Pro Hämeenlinna?

Maanantaina julkistettiin kristillisdemokraattien, keskustan, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton yhteinen koalitio, Pro Hämeenlinna. Kyseessä on vaalien jälkeen solmittava tekninen vaaliliitto oikeudenmukaisen osan saamiseksi kaikista luottamuspaikoista.

Kristillisdemokraateille tekninen vaaliliitto on tuttu asia jo viime kuntavaaleista. Vaalien jälkeen solmimme teknisen vaaliliiton perussuomalaisten kanssa. Se oli ainoa vaihtoehto, jotta saimme edes likimain vaalien tulosta vastaavan osan luottamuspaikoista

Hämeenlinnan poliittista uudistusta suunniteltaessa pienpuolueet esittivät luottamuspaikkojen jakamista pisteytysmenetelmällä, joka olisi tarkasti huomioinut jokaisen puolueen vaaleissa saaman äänimäärän. Tämä ei kelvannut kokoomukselle ja demareille. Näin ollen koalitio on ainoa keino saada se vaikutusvalta ja vastuu, joka pienpuolueille vaalien tuloksen mukaan kuuluu.

Hämeenlinna on tällä hetkellä isojen haasteiden edessä. Talous on retuperällä ja melkoiset aikapommit tikittävät niin Innoparkissa, sairaanhoitopiirin taloudessa kuin huonokuntoisissa rakennuksissa. Nyt ovat hyvät neuvot kalliit.

On  tosiasia, että Hämeenlinnan asioita on hoidettu heikosti ja päävastuun siitä kantavat kaksi valtapuoluetta, jotka ovat miehittäneet kaikki tärkeät luottamuspaikat. Kaupungin virkamies- ja konsernijohto on elänyt ainakin viimeisen vuosikymmenen kasvun huumassa ja laatinut suuruudenhulluja suunnitelmia Hämeenlinnan velkaannuttamiseksi.

Kuitenkin kaupungin ensisijainen tehtävä on huolehtia peruspalveluista, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle.  Näitä ovat kohtuuhintaiset asunnot tavallisille ihmisille, turvallinen vanhustenhoito, toimiva terveydenhuolto sekä laadukas koulutus.

Nyt tarvitaan kaikkia puolueita kantamaan yhdessä vastuuta oman kaupunkimme tulevaisuudesta. Kaikki ymmärrys ei asu vain kokoomuslaisten ja demarien päässä. Nyt tarvitaan kaikkien puolueiden resurssit käyttöön, viisaita ja osaavia ihmisiä oikeille paikoille. Tarvitaan luottamushenkilöitä, joilla on talousosaamista ja yritysosaamista, mutta myös ymmärrystä ja sydäntä tavallisen kaupunkilaisen arkisille asioille.

Me kristillisdemokraatteina haluamme tehdä yhdessä työtä paremman Hämeenlinnan puolesta. Siksi Pro Hämeenlinna.

 

 

 

 

 

48 kommenttia artikkeliin “Miksi Pro Hämeenlinna?”
 1. Konsta Kupiainen sanoo:

  Pro Hämeenlinna heti ensimmäinen luku strategiaan: Hämeenlinnan kaupungin veronmaksajille selvittää kuntavaalivuonna 2012 Teknologiakeskus Innopark Oy ja muiden Hämeenlinnan kaupungin konserniyhtiöihin kuuluvat taloudelliset kokonaisuudet (tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja yhteis- ja omistusyhteisöt), joissa kaupungilla yksin tai yhdessä kuntakonsernin muiden yhteisöjen kanssa MÄÄRÄÄMISVALTA.

  Missä kunnossa kaupungin konsernihallinto on? Entä Hallinto ja Talous? Tietotekniikan kustannukset?
  Potilasjärjestelmä?

  Miten kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuusto jäsenet valvovat ja ohjaavat konsernihallintoa?

  Jääviydet (hallintolaki § 10 ja § 11)?

  Konsernin tärkeimmät tytäryhtiöt, joiden hoitamisen ihanuus ja kurjuus on tuotava avoimesti ja aidosti esille:
  – Aulangon Kylpylä Oy
  – Hämeen Messut Oy
  – Hämeenlinnan Asunnot Oy
  – Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy
  – Hämeenlinnan Keilakeskus Oy
  – Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
  – Hämeenlinnan Pysäköinti Oy
  – Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
  – Kantolan Kiinteistöt Oy
  – Kehittämiskeskus Oy Häme
  – Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
  – Linnan Ateria Oy
  – Peruskorjauskeskus Oy Häme
  – Seutukeskus Oy Häme
  – Seuturekry Oy
  – Sosiaalikehitys Oy
  – Tekme Oy
  – Teknologiakeskus Innopark Oy
  – TyöSyke Oy

  Unohtaa ei saa missään nimessä näitäkään Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluvia liikelaitoksia:
  – Hämeenlinnan Terveyspalvelut,
  – Linnan Lomituspalvelut ja
  – Linnan Tilapalvelut.

  Kenellä olikaan vastuu? Veronmaksajillako? Valtuuston jäsenillä?

 2. Teija Arvidsson sanoo:

  Tervehdys Konsta!

  Onpa sinulla kysymyksiä kerrakseen. Minä en ole mikään tietotoimisto, joten saat kyllä luvan etsiä suurimman osan vastauksista itse. Täältä löytyy kaupungin tilinpäätöstiedot neljältä viime vuodelta: http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Tilinpaatos/

  Kysyit, kenellä on vastuu. Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännössä sanotaan näin:

  ” Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotanosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä.

  Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin konsernipalveluita, taloutta sekä muuta strategista toimintaa. Kaupunginjohtajan erityisiä vastuualueita ovat konsernipalvelut, kaupunkistrategia selä tilaajalautakuntien toiminta. Kaupunginjohtaja päättää konsernipalveluiden organisoinnista.

  Apulaiskaupunginjohtajan erityisiä vastuualueita ovat palveluntuotanto, omistajaohjaus ja liikelaitokset”.
  Siinäpä ovat päävastuulliset. Toki kaikilla päättäjillä on vastuu sen toimielimen päätöksistä, jossa on mukana.

  Kysyit myös, missä kunnossa konsernihallinto on. Konsernihallinto varmaan voi hyvin, mutta konsernivalvonta ei toimi niin kuin sen pitäisi. Siitä tarkastuslautakunta on huomauttanut konsenrnijohtoa jo monena vuonna peräkkäin. Hyvä kysymys onkin, miten kaupunginhallitus valvoo ja ohjaa yhtiötä. Silmät ja korvat pitäisi ainakin olla kokouksissa auki.

  Tosiasia on kuitenkin, että konsernijohdolla EI ole määräysvaltaa yhtiöissä. Yhtiöt toimivat ensisijaisesti yhtiölain olla ja yhtiön etu ei aina ole kaupungin etu. Jos kaupunki haluaa pitää määräysvallan ja talousriskit omassa hallinnassaan, kaupungin ei tulisi ylipäätään perustaa yhtiöitä.

  Ja kun tehdään huonoja päätöksiä, niin veronmaksaja on tietysti se, joka maksaa.

  t. Teija

 3. konsta.kupiainen sanoo:

  Pro Hämeenlinna-liikkeellä tai olla ketunhäntä kainalossa!

 4. Teija Arvidsson sanoo:

  Moi Konsta!

  Hämeenlinnassa luottamuspaikkajako tehdään tavalla, joka ei kohtele oikeudenmukaisesti pienpuolueita. Esitimme toista tapaa (pisteytys), joka olisi ollut oikeudenmukainen kaikkia puolueita kohtaan. Sitä ei hyväksytty, koska se olisi vienyt isoilta puolueilta ansaitsematonta etua. Näin ollen pienet ovat pakotettuja liittoutumaan saadakseen sen osan paikoista, joka niille vaalien tuloksen mukaan kuuluu. That´s it.

  Minusta on reilua, että koalitiosta kerrotaan ennen vaaleja, eikä vasta niiden jälkeen. Sekin olisi ollut mahdollista.

  t. Teija

 5. konsta.kupiainen sanoo:

  Kiinnostava tutkimusaihe kunnallispolitiikan (kopol) alalta on varmasti Pro Hämeenlinna-liike.

  Tutkimuksen aiheeksi esim.: KUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ ERI KONFLIKTIEN OHJAUSJÄRJESTELMÄNÄ EDUSTUKSELLISEN DEMOKRATIAN TRANSPARENSSIN JA KOHEESION KEHITTÄJÄNÄ CASE PRO HÄMEENLINNA ERI FIKTIOIDEN VALOSSA.

  Kyllä siinä olisi aihetta kunnallispolitiikan väitöskirjaan. Siis validiteetti ja reabiliteetti ovat kunnossa.
  Onko Pro Hämeenlinnalla nostetta 28.10.2012? Vai tulossa pannukakku?

 6. Teija Arvidsson sanoo:

  Erinomainen aihe 🙂 Sinähän voit alkaa tutkimuksen teon vaikka heti. Minulla on nyt hiukan muuta puuhaa.

  t. Teija

 7. Konsta Kupiainen sanoo:

  Teijalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten Tarkastuslautakunnan 22.5.2012 §:ssä 69 Tilintarkastajan esittämät tarkastuksen tulokset:

  ”Jos kaupungin taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kuntalain mukaan taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Tilikauden 2011 jälkeen kaupungin taseessa on alijäämiä yhteensä -16,77 M€. Kaupungin kertyneistä alijäämistä jää taloussuunnitelmakauden 2012-2014 jälkeen kattamatta 8,7 M€. Kaupunki ei ole laatinut kuntalain edellyttämää toimenpideohjelmaa. Muilta osin kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.”

 8. Teija Arvidsson sanoo:

  Olen hyvin tietoinen kaupungin taloustilanteesta ja tilintarkastajan vaatimuksesta. Tällainen toimenpideohjelma laadittiin pikaisesti ja hyväksyttiin viime valtuustossa 11.6.

  Olin sitä mieltä – samoin kuin muut Pro Hämeenlinna-puolueet – että toimenpideohjelma on riittämätön, epärealistinen ja lisäksi säästöt kohdentuivat väärin. Toimenpideohjelman suurin yksittäinen säästäkohde on vanhusten pitkäaikaishoiva. Olin valmistautunut esittämään toimenpideohjelman palauttamista uudelleen valmisteluun. Ritva Oinonen teki esityksen ensin ja kannatin sitä. Tässä linkki valtuustopuheenvuorooni: http://www.teijahelina.net/10 (toiseksi viimeinen)

  Toimenpideohjelma kuitenkin hyväksyttiin suurella äänienemmistöllä (kok-dem-vihr) sellaisenaan. Näin ollen tili- ja vastuuvapaus voitiin myöntää kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajille.

 9. Konsta Kupiainen sanoo:

  Jättikö kukaan Eriävää Mielipidettä?
  Jos ei jättänyt, hyväksyi myös tehdyt ratkaisut.

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Terve Konsta, 11.6. valtuuston pöytäkirjasta:

   Heti päätöksenteon jälkeen valtuutetut Reijo Martikainen, Ritva Oinonen, Lulu Riikonen, Ismo Soukola, Kylli Kylliäinen ja Teija Arvidsson ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: ”Kaupunginhallituksen toimenpideohjelma on epärealistinen eikä kohtele toimialoja tasapuolisesti.”

 10. Teija Arvidsson sanoo:

  Kyllä. Valtuutetut Martikainen, Oinonen, Riikonen, Soukola, Kylliäinen ja Arvidsson jättivät päätöksestä erivän mielipiteen. Asia on kirjattu pöytäkirjaan, joka löytyy kaupungin nettisivuilta.

 11. konsta.kupiainen sanoo:

  Okey, sanoi vallesmanni. Valtuutetut Martikainen, Oinonen, Riikonen, Soukola, Kylliäinen ja Arvidsson, onko
  kunnallisvalitus Hämeen hallinto-oikeuteen jo tehty?

 12. Teija Arvidsson sanoo:

  Kunnallisvalituksen voi tehdä, jos päätös on lainvastainen tai tehty virheellisessä järjestyksessä. Tässä ei ole siitä kyse. Huonosta päätöksestä ei voi tehdä kunnallisvalitusta.

  Nyt on tärkeintä vaikuttaa vuoden 2013 tilausbudjettiin ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaan, joiden valmistelu on jo alkanut ja joita käsitellään lautakunnissa syksyn aikana.

 13. Leo Leppänen sanoo:

  Konstalle ja Teijalle:
  Kunnallisvalituksen voi tehdä lähes mistä tahansa valtuuston päätöksestä. Valitus menestyy hallinto-oikeudessa vain laillisuusperusteilla. Myös tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koskeva päätös voi olla – paitsi ”huono” tai syntynyt virheellisessä järjestyksessä – lainvastainen. En ole perehtynyt hyvin po. päätökseen (11.6.2012). Tuskin siitä löytyy sellaista laitonta, jotta kunnallisvalitus menestyisi oikeudessa.

 14. konsta.kupiainen sanoo:

  Tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyvä lainsäädäntö on selvä
  kuin pläkki.

  Tilinpäätökseen ja vastuuvapauden käsittelyyn liittyviä määräyksiä on kuntalain 68, 68a, 69,
  71, ja 75 pykälissä. Tilinpäätöksen sisältöä ja laatimisajankohtaa koskevat määräykset sisältyvät 68 ja 68a ja 69 §:iin. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä.

  Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee mm. valmistella valtuuston päätettävät
  hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko
  valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (arviointikertomus).

  Tilintarkastajan tehtävistä määrätään kuntalain 73 §:ssä. Sen mukaan tilintarkastajien on
  viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
  tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

  Tilintarkastajien on 75 §:n mukaan annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus. Saman pykälän mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

  Kuntalaki ei ota kantaa siihen, missä tapauksessa vastuuvapaus voidaan myöntää tai evätä,
  vaan asia on jätetty valtuuston harkintaan. Hallituksen esitykseen kuntalaiksi (HE 192/1994)
  sisältyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 75 §:n osalta mm. seuraavaa: ”Sen
  lisäksi, mitä valtuuston tehtävistä säädettäisiin 13 §:ssä, on pidetty perusteltuna ottaa kunnan
  taloutta koskevaan lukuun erikseen tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
  koskeva maininta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättäisi myös vastuuvapauden
  myöntämisestä tilivelvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa
  aihetta. Valtuusto ei olisi päätöstä tehdessään sidottu tilintarkastajien esitykseen. Kunnan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun voidaan katsoa antavan valtuustolle
  hyvät lähtökohdat päättää jatkotoimenpiteistä, koska niissä voidaan tuoda esiin sellaisiakin
  kunnan toiminnassa ja taloudessa havaittuja epäkohtia ja kehittämistarpeita, jotka eivät
  johda muistutuksen antamiseen.”

  Sama asia todetaan kuntalain kommentaariteoksessa Harjula-Prättälä: Kuntalaki. Tausta ja
  tulkinnat: ”Valtuusto päättää vastuuvapaudesta harkintansa mukaan. Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan
  esityksen sisällöstä riippumatta vastuuvapaus voidaan myöntää tai evätä.” Että silleen.

  • Leo Leppänen sanoo:

   Konstalle: Tongit esille ja siteerasit oikeaoppisesti faktaa. Hienoa. Kyselit aiemmin Teijalta, onko lähetetty kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle. Hän vastasi. Nyt asia on sinullekin kaikin puolin selvä kuin pläkki!

 15. konsta.kupiainen sanoo:

  Kenellä on oikeesti oikea vastuu? Veronmaksajillako? Valtuuston jäsenillä?

 16. Teija Arvidsson sanoo:

  Moi Konsta!

  Sinä olet niin innokas kysymään, ettet malta lukea vastauksia. Olen vastannut sinulle samaan kysymykseen jo 19.6.. Tässä vielä vastaus uudelleen:

  Kysyit, kenellä on vastuu. Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännössä sanotaan näin:

  ”Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotanosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä.

  Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin konsernipalveluita, taloutta sekä muuta strategista toimintaa. Kaupunginjohtajan erityisiä vastuualueita ovat konsernipalvelut, kaupunkistrategia selä tilaajalautakuntien toiminta. Kaupunginjohtaja päättää konsernipalveluiden organisoinnista.

  Apulaiskaupunginjohtajan erityisiä vastuualueita ovat palveluntuotanto, omistajaohjaus ja liikelaitokset”.

  Siinäpä ovat päävastuulliset. Toki kaikilla päättäjillä on vastuu sen toimielimen päätöksistä, jossa on mukana. Ja kun tehdään huonoja päätöksiä, niin veronmaksaja on tietysti se, joka viime kädessä maksaa.

 17. konsta.kupiainen sanoo:

  Montakohan lukiota Kanta-Hämeen alueelle jää?

  Montako peruskoulun yläastetta, terveyskeskusta sekä vanhuksien hoitoyksikköä jää palvelemaan kuntalaisia?

  Entä henkilökunnan määrä? Henkilöstömitoitus?

  Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia kuntalaisia, jos kuntauudistusta ohjaavat kriteerit ovat rakennelain perustana 1.5.2013 alkaen.

 18. Teija Arvidsson sanoo:

  Näihin kysymyksiin ei kukaan osaa vielä antaa vastausta. Yksiköiden määrä tulee varmasti jonkun verran vähenemään. Vanhustenhuollossa yksiköiden määrä voi tosin kasvaakin, sillä uudet yksiköt ovat yleensa vanhoja pienempiä. Henkilöstön määrää tuskin voidaan tiukassa taloustilanteessa kasvattaa.

  Voisin vastata, että riittävästi – toivottavasti.

 19. Konsta Kupiainen sanoo:

  Muutama havainto täältä Hiukan teatterin maitolavalta. Kuntaministeri Vimma Herkkunen ja pääministeri Nyrki Käteinen (nimet muutettu) kiehuttavat kuntaliitossoppaa. Kuntien pakkopaita kiristyyy.

  Kuntien epäluulot ovat heränneet. On päivän selvää, että hallinto- ja aluekehityksen ministeriryhmän 27.6.2012 esittämät kuntauudistuksen kriteerit tuovat PAKKOLAIN vuonna 2013..

  Kuntaministeri Vimma Herkkusen sanoin: En minäkään ole täydellinen, minulta puuttuu heikkoudet.

  Tuleeko ProHämeenlinna-sopasta samanlainen? Että silleen.

 20. Teija Arvidsson sanoo:

  Kuntauudistuksesta näyttää tulevan aika kitkerää soppaa. Saa nähdä, maistuuko kenellekään. Pro Hämeenlinnan keitto on sen sijaan sopivan suolaista ja vain hiukkasen tulista. Maistuu toivottavasti kaikelle kansalle 🙂

 21. Konsta Kupiainen sanoo:

  Missä ProHämeenlinna luuraa?
  Onko validiteetti ja reabiliteetti ovat kunnossa?
  Onko Pro Hämeenlinnalla nostetta 28.10.2012?
  Vai tulossa pannukakku?

 22. Teija Arvidsson sanoo:

  Ei Pro Hämeenlinna luuraa yhtään missään. Lehtien palstoilla ollaan oltu lähes joka päivä ja ensi viikonloppuna ollaan livenä Rengon Jaakon markkinoilla. Tulehan juttelemaan!

  Kari Ilkkala blogissaan avaa tarkemmin talouspuolen asioita niin Suomessa kuin täällä koto-Hämeenlinnassa. Voin allekirjoittaa joka sanan. Haastetta piisaa.

  Pro Hämeenlinnalla on takuuvarmasti nostetta 28.10., vaikka kapuloita yritetään kovasti työntää rattaisiin. Pannukakkuja ja lettukestejä voisikin suunnitellla vaalikampanjaan. Kiitos vinkistä! 🙂

  • Leo Leppänen sanoo:

   Jes Teija!

   Vaalikarja on nyt ulkoruokinnassa. Silloin pannarit ja letut ovat sopivaa tarjottavaa. Ja nimenomaan Ahvenanmaan pannukakku. Tarjoapa tätä. Minäkin poikkean silloin kojullasi. Ahvenanmaan saariston viikon retkellä söin herkkua kaikilla lisukkeilla kahdesti päivässä. Aina maistui erinomaiselta. Eikä ollut lainkaan lihottavaa, kun pyöräili 70 km päivässä. Muista, tie miesten sydämiin käy vatsan kautta! Tarvittaessa toimitan sinulle Ahvenanmaan pannukakun teko-ohjeet.

 23. Konsta Kupiainen sanoo:

  Pannukakut ja lettukestit ovat vanhaa kauraa.

  Kyllä vaalikarja halua uusia ruokalajeja ulko- ja sisäruokintaan. Kas tässä Konstan menu näin ensi hätään:
  – Kaltoin kohdellun valtuutetun munakokkeli
  – Vispilänkaupan kiisseli
  – Kielikellomureke
  – Jänishousu-vanukas
  – Nuohoojan tuhkamunakas
  – Moukantuurista vuorolisään-kastike.
  – Tuki-keito,
  – Alvit ja Malvit-hyytelö,
  – ProHämeenlinna soppa,
  – Valittajakastike,
  – Kantelupuuro,
  – Ryhmyrinmuusi,
  -Makkaratikkuhyytelö,
  – Koulujen vuotavien kattojen pizza,
  – OikaisuToffee,
  – Alijäämävanukas,
  – Leopold Pasten-piirakka,
  – Keskustakeitto,
  – Torin Tietäjien sunnuntain hernesoppa,
  – Korruptio-kotlettipaistos + salailusalaatti,
  – Valevanukas,
  – Rosvopaisti talon tapaan,
  – Lupaus-soppa,
  – Tarkastuslautakunnan hyytelö,

  Kyytipoikana Rullaavan Budjetin Ponua.

  • Leo Leppänen sanoo:

   Konsta kuuluu Iisakin johtamaan suuruudenhullujen ruokakuntaan. Todennäköisesti SCC ja muut hyvät veljet hoitavat vaalikarjalle Konstan vaatiman tarjoilun, kun vaalit tulevat ajankohtaiseksi. Jos sponsereita ja muita tukijoita ei löydy, edessä on sdp:n ja kok:n tappio. Tietenkin tukijoita HäSan lisäksi ilmaantuu runsaasti.

   Teijalla on jalat maassa. Suosittelen hänelle Ahvenanmaan pannukakkun tarjoamista vaalikarjalle ja vapaaehtoista avustusta siitä. Monet ovat valmiita maksamaan hyvästä pikkupalasta ja ystävällisestä palvelusta vitosen. Siitä jää katetta kolme euroa, kun hommat hoidetaan talkoilla.

 24. Teija Arvidsson sanoo:

  Sinähän se vasta gourmet-kokki olet, Konsta! Vaan mistä rahat kaikkiin noihin herkkuihin? Voisit kavereidesi kanssa järjestää Hämeenlinnan torille Pettyneiden Äänestäjien Herkuttoman yön, jossa tarjoilisit jonkun ruokalajin pitkältä listaltasi. Valittajankastikkeelle löytyisi varmasti ottajia…

  Me Pro Hämeenlinna-puolueet olemme kuitenkin tarkan markan linjalla ja Leon ehdottama Ahvenanmaan pannukakku sopisi mainiosti meidän kesteihin. Siinähän voi kierrättää niin riisipuurot kuin mannapuurot ja tehdä vanhasta entistä ehompaa. Reseptejä on kyllä plakkarissa. Pannaan harkintaan!

 25. Konsta Kupiainen sanoo:

  Entä tuo musikkipuoli?
  Kannatan, että Torilla rekan lavalla on kunnon bileet.
  Taustalla kuoro Pro Hämeenlinna. Vokalistit: omasta takaa.
  Rumpuja pärisyttää ploki-Riimittäjät.

  Tapahtumassa vedetään kaikki biisit livenä. Samaan mustatuntuu-menoon vetäistää lisää kupletteja ”Kallista veronmaksajille-meiningillä” menussa:

  ”Hiljaa virtaa lettutaikina”
  ”21 prossaa ei riitä”
  ”Tuloveroprosentti huilai lei”
  ”Alijäämät palaa”
  ”Mitä hyötyä meille ja teille”
  ”Meiltähän tämä käy, Ahveniston hyppyriä ei muille näy”
  ”Valitamme, Peruutamme ja Ostamme”
  ”Valituksilla yhteisöllisyys kehittyy?
  ”Keppiä teille ja mammomaa meille”
  ”Ehkä olin ehkä en valtuuston kokouksessa
  ”Minkä teit Hämeenlinnan hallinto-oikeus”
  ”Apparalla ilman vettä”
  ”Uimahallin altaassa Alijäämä”
  ”Hunajata, hunajata ykkösketjulla”
  ”Jälkilöylyt kunnallispolitiikan dynamona”
  ”Plokkarit vatupassina ja mittatikkuna”,
  ”Mansikkasato ja Iso-Jytky suunnitelmassa”
  ”Kiusantekovalitukset herkkua hallinto-oikeudelle”
  ”Vuotavien kattojen salaisuus”
  ”Kantelussa löytyy”
  ”Takinkääntäjän Päiväkirja”
  ”Asiakirjat puuta ja heinää”
  ”Napinkiillottajien muisti pettää”
  ”Olinko mukana vai en?”
  ”Tuloslaskelma väärinpäin”
  ” Valtuutetun luotettavuus-blues”
  ”Matkailulogistiikka ja ryhmäkokoukset”
  ”Valtuusto isäntä vai renki”
  ”Neuvottelumenettely ja suorahankinta, mitä ovat”
  ”Fiktiot ja faktat hankinnoissa”
  ”Asiakirjat meille ja teille”
  ”Miten luenkaan henkilöstötilinpäätöstä 2011?”
  ”Huhuilla parempiin päiviin!
  ”Itepalvelulla valitukset vetämään”
  ”Kyllä mansikka maistuu ja henkilökunta paistuu”
  ”Urputtajien onnistuneet koukkaukset”
  ”Henkilöstön poissaolot ja alijäämät”
  ”Kuumuus auttaa ja Siperia opettaa”
  ”Onko elämää vaalien jälkeen”
  ”Onko jutuissa päätä ja häntää?
  ”Kj:n vastaanotolla”
  ” Valtuuston ihmeelliset seikkailut”
  ”Torikipsan huhuilijat”
  ”Kaupungin salaiset suhteet”
  ”Kantelulla vipinää”
  ”Purkusopimus on the rock”
  ”Nettoamme varallisuudella”
  ”Nettovarallisuuslaskelma blues”.
  ” Rullaavan Budjetin Ihanuus”.

 26. Teija Arvidsson sanoo:

  No sinähän Konsta varsinainen biisinikkari olet! Taidat päihittää itse Rengon Mustosenkin luovien tekstien tuottamisessa. Tulisitkos meille yhdeksi solistiksi laulamaan sanoittamasi kappaleen, vaikka ”Kysyjälle ei vastata”?

  Itse asiassa heitin kerran Pro Hämeenlinnalle idean torin lavan porukalla varaamisesta, mutta ainakaan vielä ajatus ei saanut tuulta purjeisiin. Sinä tässä jo sorvasit meille komean ohjelman, joten täytyypä ottaa asia uudestaan puheeksi.

  Leo voitaisiin palkata sisäänheittäjäksi pannaritelttaan. Ruokapalkalla 🙂

  • Leo Leppänen sanoo:

   Madame Teija!

   Saavun viivana sisäänheittäjäksi pannariteltaan ison mahani kanssa, jos Pro Hämeenlinna sitoutuu yksiselitteisesti taistelemaan Lasten Wirtsarockin järjestämisen lopettamiseksi Linnanpuistossa.

  • Konsta Kupiainen sanoo:

   ”Miksi ei Kysyjälle vastata?”
   Pro Hämeenlinna?

   • Silvon Tapsa sanoo:

    Ehkä samasta syystä, kuin että kolkuttajalle ei avata!

    • Teija Arvidsson sanoo:

     Kyllä etsivä löytää, kolkuttavalle avataan ja kysyjällekin on vastattu jo monta kertaa…

     Leo, olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Wanaja-festivaalin paikka ei ole Linnanpuistossa. Kaunis ja keskeinen paikka on varmasti mieleen järjestäjille, mutta tuollaisen tapahtuman volyymit ovat aivan liian suuria keskikaupungille. Festarialueen sisällä meno oli ainakin tänä vuonna melko rauhallista, mutta isoimmat ongelmat ovatkin porttien ulkopuolella. Jos Kantolanniemen tapahtumapuisto joskus toteutuu, Wanaja-festarit pitää ilman muuta siirtää sinne, vaikkeivat järjestäjät haluaisikaan.

 27. Konsta Kupiainen sanoo:

  Koittakaa kaikki kaupungin vastuulliset luottamushenkilöt vielä kestää!
  Kyllä sopan pölyt kohta laskeutuu ja ProHämeenlinnan varjot himmenee.

  Eino Leino Nocturne säkein:
  ”pienentyy mun ympär elon piiri,
  aika seisoo, nukkuu tuuliviiri,
  edessäni hämäräin tie,
  tuntemattomahan tupaan vie”.

 28. Konsta Kupiainen sanoo:

  Onko pormestarimalli ProHämeenlinnan yhtenä tavoitteena hallinnon uudistamisessa?
  Virkajohtajien näytöt on annettu.
  Valtuutus tulee saada Kuntavaaleissa 28.10.12 suoraan kuntalaisilta.

 29. Teija Arvidsson sanoo:

  Pro Hämeenlinna ei ole ainakaan vielä ottanut kantaa pormestarimallin puolesta tai vastaan. Pormestarista on kokemuksia vasta Tampereella ja Pirkkalassa, joten sen hyödyllisyyttä on aika vaikea arvioida. Tässä pari kunnanjohtajaa pohtii hyvin pormestarimallin hyötyjä ja haittoja: http://www.kaks.fi/node/100?docid=5167

  Pormestarimallin etu nykyiseen olisi kiistatta se, että kaupungin ylimmän johtajan kyky hoitaa tehtäväänsä arvioitaisiin vaaleilla säännöllisin väliajoin. Nyt tuntuu siltä, että kaupunginjohtajat saavat hoitaa tehtäviään miten huolimattomasti tahansa, eikä siitä seuraa yhtään mitään.

  Vähintään pitäisi Hämeenlinnassa palata vanhaan systeemiin, että kaupunginjohtajat ovat määräaikaisia.

 30. Konsta Kupiainen sanoo:

  Hitaita ovat myös Pro Hämeenlinnan kiireet! Kuntalain muutos tehtiin siis jo vuonna 2006.
  Koska Pro Hämeenlinna ottaa kantaa asiaan?

  Muistutan, että Hämeenlinnan kaupunginhallituksen aikaisempi pj Erkki Niemistö (sd) esitti vuonna 2008:
  ”Meillä voisi miettiä pormestarimallia, jos halutaan ja uskalletaan antaa kansalle lisää valtaa henkilövalinnoissa.”

  Souwhat? Mitä pelkoa tässä on? Kuntavaalit ovat 28.10.2012. Äänestysprosentti kasvaisi hurjasti,
  jos kuntalaiset saisivat päättää ken on Uusi Pormestari.

 31. Konsta Kupiainen sanoo:

  Brådska av Pro Hämeenlinna är också långsamma! Så gjordes ändringen i municipalitylagen som tidig sort som i 2006.

  När tar Pro Hämeenlinna ett stativ på materien?

  Jag pekar ut, det tidigare pjen av stadsstyrelsenen av Hämeenlinna Erkki Niemistö (SD) som den framlade i 2008:

  ”Vid oss kunde den funderare om borgmästare modellera, om en önskar, och den vågas mer för att ge folket, en ska take i valen av personer.

  Souwhat? Vilken skräck finns det här? Municipalityvalet är skulle förhöjning för deltagande 28.10.2012.The procentsatsen betydligt

  Vem ska, är nya Pormestari, om invånarna av municipalityen var tillåtna att avgöra.

 32. Teija Arvidsson sanoo:

  Pro Hämeenlinna-koalitiossa on neljä itsenäistä puoluetta, jotka ovat sopineet teknisestä vaaliliitosta ja muutamista tärkeistä yhteisistä vaalitavoitteista: http://www.kdhameenlinna.net/19 . Pormestarimalli ei kuulu niihin asioihin, joihin olemme ottaneet yhdessä kantaa.

  Oma henkilökohtainen näkemykseni tulee ilmi jo edellisessä vastauksessa.

 33. Konsta Kupiainen sanoo:

  Kuntalakiin säädettiin pormesterimalli vuonna 2006. Aikaa on ollut riittävästi Pro Hämeenlinnan kuuluvilla neljällä puolueella. Mikä mättää? Menikö pupu pöksyyn?

  Pormestarimalli tulee ottaa käyttöön heti kuntavaalien jälkeen 1.1.2013 alkaen.
  Valtuutus suoraan kuntalaisilta. Eniten ääniä saanut henkilö on pormestari.
  Ei mitään Tampereen tai Pirkkalan omalaatuisia valtuston valitsee sovellutuksia.
  Reilu peli ja pulinat sekä hulinat pois. Kiitos.

 34. Konsta Kupiainen sanoo:

  Nykyinen kaupunginvaltuusto valittiin vuonna 2008. Kaupunginvaltuustosta on nähty useta loikkauksia.

  Hämeenlinnalainen kaupunginvaltuutettu (ent.kok) ja eduskuntavaaliehdokas Lulu Riikonen perusteli maaliskuussa 2012 siirtymistään perussuomalaisiin “leipääntymisellä kokoomuksen paikalliseen toimintakulttuuriin”.

  “Väärinkäytöksiä tulee koko ajan lisää ja niitä painetaan villaisella eikä niitä saa kritisoida julkisesti. Sananvapautta tai julkisuuslakia ei kunnioiteta. Minulle on sanottu ihan suoraan, että älä tyttö takerru lillukanvarsiin”, sanoi Riikonen Hämeen Sanomissa.

  Perussuomalaisiin siirtyi Hämeenlinnassa myös kokoomusnaisissa vaikuttanut Katriina Ahtiainen ja kansalaisaktivisti, entinen kokoomuslainen, Kari Ilkkala, joten Riikonen sai seuraa.

  Onko ProHämeenlinnan kunnallispoliittisessa julistuksessa huomioitu tulevat loikkaukset vv. 2013-2016?

 35. Teija Arvidsson sanoo:

  Mainitsemillasi henkilöillä lienee perustellut syynsä puolueen vaihtamiseen. He ovat jo kertoneet vaikuttimensa ja lisää voi kysyä heiltä itseltään.

  Tulevaisuuden ennustukset menevät helposti yhtä lailla pieleen kuin tämän kesän sääennusteet. Minä tiedän ainoastaan sen, että niin kauan kuin itse vaikutan politiikassa, olen kristillisdemokraatti.

 36. Konsta Kupiainen sanoo:

  Onko pormestarimalli ProHämeenlinnan yhtenä tavoitteena hallinnon uudistamisessa?

 37. Teija Arvidsson sanoo:

  Konsta, sinulla taitaa olla hiukan ongelmia luetun ymmärtämisessä. Olen vastannut jo aikaisemmin, että pormestarimalli ei kuulu niihin asioihin, joihin Pro Hämeenlinna on yhdessä ottanut kantaa.

  Pormestarimalli oli esillä Hämeenlinnan poliittisen uudistamisen yhteydessä. Sen paremmin pienet kuin isotkaan puolueet eivät osoittaneet erityistä mielenkiintoa mallin käyttöön ottamiseen Hämeenlinnassa.

  Itse ajattelen, ettei pormestariksi voi noin vain valita kuntavaaleissa eniten saanutta henkilöä. Eivät kaikki valtuustoon pyrkivät ole halukkaita tai kyvykkäitä pormestariksi – ainakaan, jos pormestarilla olisi suunnilleen samat tehtävät ja vastuut kuin kaupunginjohtajalla. Viime vaaleissa eniten ääniä saivat Kiemunki, Filatov ja kaksi Koskista. Enpä tiedä, olisiko kukaan heistä ollut innokas vaihtamaan nykyisen työnsä Hämeenlinnan pormestarin tehtävään.

  Jos pormestari valittaisiin vaaleilla, niin pormestarivaalit voisi toki järjestää kuntavaalien yhteydessä.

 38. Konsta Kupiainen sanoo:

  Pro Hämeenlinnalle: Kaikissa muissa Pohjoismaissa kuntien johdossa on yleensä luottamushenkilö. Nykyisin se on mahdollista myös Suomessa.
  Pormestari on vaihtoehto kunnanjohtajalle. Mikäli kunta päättää ottaa käyttöönsä pormestarimallin, ei kunnassa ole lainkaan kunnaenjohtajaa. Nykyisin kunnat saavat valita kahden johtajamallin väliltä, jotka ovat siis kunnanjohtaja ja pormestari. Kuntalaki on tarjonnut kunnille tämän valintamahdollisuuden vuodesta 2006 lähtien. Erotuksena kunnanjohtajan ja pormestarin välillä on se, että kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Kunnanjohtaja siis toimii virassaan virkavastuulla.

  Kunnanvaltuusto valitsee pormestarin. Valtuusto päättää pormestarin palkan suuruuden ja muut edut. Pormestari valitaan valtuutettujen joukosta. Kunta voi kuitenkin päättää valita pormestariksi myös muun henkilön kuin valtuutetun. Pormestarin ei myöskään tarvitse olla kunnan jäsen. Pormestarin kotikunta voi siis olla jokin muu kunta kuin se, johon tämä valitaan pormestariksi. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että pormestarin ja apulaispormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Pormestariksi ja apulaispormestariksi voidaan valita vain henkilö, joka on kirjallisesti suostunut vastaanottamaan tehtävän.

  Pormestari on siis kunnan luottamushenkilö. Hänet voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu. Kunnanjohtaja puolestaan voidaan valita myös toistaiseksi. Pormestari voidaan erottaa, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.

  Pormestarin tehtävänä on toimia myös kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kunta, joka on valinnut johtajakseen pormestarin, voi valita myös apulaispormestarin tai useita sellaisia. Apulaispormestaritkin valitsee valtuusto.

 39. Konsta Kupiainen sanoo:

  Suomi on viimeinen Länsi-Euroopan maa, jossa virkamiesjohtajat istuvat kuntien johdossa vaaleista toiseen riippumatta kunnallisvaalien tuloksesta. Eikö tämä ole demokratiavajetta?

  Pormestarimalli on monissa maamme kunnissa perussuomalaisten yksi KUNTAvaaliteema lokakuussa 2012. Onko Hämeenlinnassa?

 40. Teija Arvidsson sanoo:

  Kiitos hyvästä infopaketista. Kovasti tuo pormestarimalli tuntuu sinua kiinnostavan. Hämeenlinnassa se ei ainakaan toistaiseksi ole saanut tuulta alleen. Minä en tunne perussuomalaisten kantaa asiaan, joten sinun on parasta kysyä heiltä itseltään..

  Olen kyllä samaa mieltä siitä, että virkamiesjohtajien palli saisi hiukan herkemmin heilua. Hämeenlinnan talouden tulos ei juuri aplodeja nostata. Tulos tai ulos, on monen firmankin periaate tänä päivänä…

Jätä kommentti

css.php