Uuden kynnyksellä

Hämeenlinnan päättäjät seisovat uuden valtuustokauden kynnyksellä. Kukaan ei tiedä, mitä tuleva neljä vuotta tuo tullessaan. Maailmantalouden myrskytuulet puhaltavat myös Hämeenlinnaan.  Uudet lait ja asetukset kääntelevät myös naapurikuntien ruoria. Varmaa on ainoastaan se, että alkava nelivuotiskausi tuo mukanaan muutoksia. Meidän päättäjien haasteena tehdä parhaamme, että nuo muutokset olisivat koko Hämeenlinnan seudulle myönteisiä.

Pitkien luottamusneuvotteluiden tuloksena syntyi valtuustosopimus, joka on puolueiden yhteinen näkemys siitä, mihin asioihin alkavalla valtuustokaudella tulee panostaa.  Yhteiset tavoitteet löytyivät yllättävän helposti, mutta keinot niihin pääsemiseksi tulevat varmasti jakamaan mielipiteitä.

Valtuustokauden suuri yhteinen huolenaihe on terveydenhuollon tulevaisuus Hämeenlinnassa ja koko Kanta-Hämeessä. Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän loppuraportti ei antanut paljoa eväitä tulevaisuuden suunnittelemiseen. Hämeenlinnan kaupungin väestöpohja riittää perustason palveluiden järjestämiseen, mutta edes naapurikuntien kanssa yhdessä emme pysty ylläpitämään nykyisen tasoista erikoissairaanhoitoa. Onkin helppo yhtyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kritiikkiin siitä, että uudistuksen linjaukset ovat riittämättömiä ja isoa muutosta on vielä syytä harkita.  Hämeenlinnassa kannattaa jatkaa hyvin alkuun päässyttä perusterveydenhuollon kehittämistä ja etsiä parhaita käytäntöjä erikoissairaanhoitoon.

Alueen tulevaisuudennäkymät askarruttavat niin päättäjiä kuin elinkeinoelämää. Hämeenlinnalla on mainio sijainti Helsingin ja Tampereen välissä ja se antaa meille hyvät eväät saada asukkaita ja asiakkaita niin etelästä kuin pohjoisesta. Toisaalta on vaarana, että jäämme näivettymään kahden suurkaupungin väliin.  Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan uusien päättäjien on hyvä ymmärtää, että vain yhteen hiileen puhaltamalla voimme saada kotiseutumme kehittymään ja kukoistamaan. Itse haluan omalta osaltani olla rakentamassa hyvää ja kunnioittavaa yhteistyötä naapurikuntien kesken.  Hämeenlinnan seudusta voi halutessamme tulla koko Etelä-Suomen mielenkiintoisin ja monipuolisin alue niin matkailulle, yrityselämälle kuin asumiselle.

Tämän vuoden alussa astui voimaan nuorten yhteiskuntatakuu, joka takaa kolmen kuukauden sisällä työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikan kaikille alle 25-vuotiaille ja vastavalmistuneille alle 30-vuotialle. Valtuustosopimukseen on kirjattu, että nuorten osallisuutta tuetaan ja yhteiskuntatakuu toteutetaan läpileikkaavasti koulutuksen, työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteisvoimin. Takuun toteuttamista vaikeuttaa opetusministeriön suunnitelmat leikata ammatillisia toisen asteen koulutuspaikkoja. Vaikka Hämeenlinnan nuorisoikäluokat hieman pienenevät, tänne tulee opiskelijoita myös muualta ja siksi opiskelupaikkoja ei olisi varaa vähentää. Uusien työ- ja harjoittelupaikkojen luomiseksi tarvitaan niin kunnan kuin yksityissektorin työnantajien yhteistyötä. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä.

Valtuustosopimukseen kirjattiin KD:n aloitteesta maininta laadukkaasta perusopetuksesta, joka turvataan kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä. Laadukas opetus tarkoittaa pätevien opettajien antamaa opetusta ajanmukaisilla opetusvälineillä. Kohtuullisen kokoiset ryhmät tarkoittavat ryhmäkokoja, joissa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi.  Pro Hämeenlinna-ryhmä esitti valtuustosopimukseen kirjausta myös kohtuullisen kokoisista opetusyksiköistä, mutta sitä eivät kaikki ryhmät voineet hyväksyä. Teemme kuitenkin parhaamme, että Hämeenlinnan perus- ja toisen asteen koulut pysyisivät järjellisen kokoisina.

Politiikan tekeminen olisi helppoa, jos voisi jakaa kaikille kaikkea yllin kyllin. Tosiasia on kuitenkin, että tarpeita on rajattomasti, mutta rahaa on rajallisesti.  Kaupungin talous on saatava tasapainoon. Siksi alkavalla valtuustokaudella joudutaan miettimään entistä tarkemmin, mihin on varaa ja mihin ei.  Yhteistyösopimukseen on kirjattu, että valtuusto linjaa mahdollisuudet toteuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia isoja investointeja, joita arvioidaan kaupungin perustehtävää korostaen. Tässä taloustilanteessa on hyvä muistaa viisaan pappani elämänohje: ”Ei pidä hankkia sitä mitä tarvitsee, vaan sitä mitä ilman ei voi olla”.

Tuleva valtuustokausi tuo eteemme suuria haasteita, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Iloitsen siitä, että hallitusvastuuta kantamassa on puoluekentän koko kirjo ja osaava joukko erilaisia ihmisiä. Nyt jos koska on mahdollisuus tehdä viisaita ratkaisuja koko kaupungin parhaaksi!

 

(Julkaistu HäSan Vierailija-palstalla 17.1.2013)

 

 

 

 

 

34 kommenttia artikkeliin “Uuden kynnyksellä”
 1. Seppo Rehunen sanoo:

  Kiitos, Teija

  Hyvin rohkaiseva ja myönteishenkinen kirjoitus.
  Toivotan onnea ja menestystä alkavalle nelivuotiskaudelle. Uskon vakaasti, että päätökset tullaan nyt valmistelemaan edellistä kautta perusteellisemmin ja niistä tullaan käymään jo hallituksessa selvästi aikaisempaa monipuolisempaa keskustelua. Merkit ovat lupaavat.

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Iltaa Teija!

  Sinulta myönteinen, rakentava kirjoitus Pro Hämeenlinnan sateenvarjon alta. Laitan peukkuni pystyy, että pätäkkää löytyy KD:n aloitteesta valtuustosopimukseen kirjattujen asioiden toteuttamiseksi. Valitettavasti tämä merkinnee sitä, että jostakin muusta on karsittava. Toivottavasti ei kuitenkaan vanhusten hoivasta, terveydestä ja sairaiden hoidosta. Useat kaupungin kokonaan ja pääasiallisesti omistamat yhteisöt ovat huonossa hapessa. Niihin jouduttaneen pumppaamaan seuraavalla valtuustokaudella aikaisempaan verrattuna enemmän euroja. Asiaan ei ole varauduttu riittävästi nykyisissä kaupungin seminaaripapereissa.

 3. Teija Arvidsson sanoo:

  Iltaa Seppo ja Leo!

  Kiitos kommenteista! Aiemmissa blogeissa on keskitytty lähinnä valtuustosopimuksen johdantotekstin ruotimiseen, mutta itse asiasisältöä ei ole käsitelty. Halusin kuitenkin nostaa esiin sopimukseen kirjattuja tärkeitä asioita, joita valtuustoryhmät yhdessä lähtevät tavoittelemaan.

  Leo mainitsi juuri ne asiat, joita olisin vielä halunnut käsitellä tekstissäni, mutta palstatila ei antanut myöten. Valtuustosopimukseen on nimittäin kirjattu mm. seuraavat kunnianhimoiset tavoitteet:
  – Keskitytään peruspalvelujen turvaamiseen ja kohentamiseen
  – Vanhuspalvelulain velvoitteet pannaan täytäntöön esimerkillisesti
  – Pidetään huolta hoivapalveluiden riittävyydestä ja laadusta – asiakkaan hoidon ja turvallisuus ja varmuus etusijalle.
  Yhteistä tahtoa palveluiden parantamiseen siis löytyy!

  Kaupungin yhtiöt ja yhteisöt ovat todellakin huonossa hapessa. Hattulan ja Janakkalan teettämä selvitys yhteisistä kuntayhtiöistä antoi siitä taas lisää ikävää infoa. Ei hyvältä kuullosta. Valtuustosopimukseen onkin kirjattu seuraavasti:
  – Hämeenlinnan kaupunkikonsernia selkeytetään
  – Omistajapoliittiset ohjeet pannaan täytäntöön koko konsernissa ja niissä vahvistetaan edelleen avoimuuden, hyvän hallinnon ja tiedottamisen periaatteita
  – Yhtiörakenteen virtaviivaistamista jatketaan

  Valtuustosopimus on erinomainen työkalu niin puolueille kuin myös kaupunkilaisille seurata, miten yhteisten tavoitteiden toteuttaminen etenee. Koko sopimus löytynee varmaan lähiaikoina kaupungin nettisivuilta. Vaikka valtuustosopimusta ei ole vielä virallisesti julkaistu, uskalsin jo avata sopimustekstiä tämänkin verran, koska ilmoitin Johannekselle kirjoittavani kolumnin aiheesta.

  Hallitustyöskentelyn suurin haaste ei tule olemaan ihmiset, vaan tiukka taloustilanne. Se pakottaa meitä ikäviin ratkaisuihin, joita kukaan ei haluaisi. Viisautta ja ymmärrystä siis tarvitaan, jotta pakolliset säästötoimet osattaisiin tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

  Mielenkinnolla odotan kuitenkin tulevia haasteita.

 4. Seppo Rehunen sanoo:

  Keskeinen haaste tulee olemaan se, että valtuustosopimukseen kirjattuja tavoitteita lähdetään toteuttamaan oikeasti, eivätkä ne jää kuolleiksi kirjaimiksi. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niihin on helppo yhtyä, mutta kuten sekä Leksa että Sinä Teija toteatte, niin talous asettaa rajoitteita.

  Talouden suhteen on pelättävissä, että lähes kaikki tehdyt suunnitelmat kaupungissamme ovat yltiöpositiivisia. Voi olla, että tälle vuodelle jo kerran hyväksytty talousarvio on syytä avata ja perata siitä pois ne hankkeet/investoinnit, joita ilman tullaan toimeen.

 5. Seppo Mäkinen sanoo:

  Kiitos Teija selkeästä kirjoituksesta. Se on näin tavalliselle veronmaksajalle ymmärrettävää luettavaa, tästä vanhan keskuskaupungin näkökulmasta. Pahoittelen siis heti tietämättömyyttäni ns. liitoskuntien osalta.

  Nyt sekä lautakuntien, että valtuuston on syytä skarpata, että esitykset päätöksentekoa varten ovat perusteelliset, syvällisellä asiantuntemuksella valmistellut vaihtoehdot, joista keskustella. Olen tarkoituksella jättänyt tästä kaupunginhallituksen pois, koska asioiden suuruusluokka huomioiden oikea foorumi on valtuusto.

  Perusopetukseen liittyen eilen tuli TV1:ltä hyvä A-talk keskustelu opetuksesta ja oppimisvelvollisuudesta. Näin ollen tuon esille myös sen, että opetuksen puitteet ja tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat. Tähän saakka tehtyjä perusopetuksen tilapäätöksiä ei voi sanoa tarkoituksenmukaisiksi eikä aina toimiviksi. Tästä löytyy esimerkkejä sisäilmaongelmista usean koulun osalta (= lue: rakennus/remontointivalvonnan puute = lue: huonoa tilaajaosaamista). Eikä uusi ja uljas Seminaarin koulukaan ole kaikilta osin toimivaksi osoittautunut. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen (kaupungin investointien painopiste huomioiden), että remontoitavaksi haluttu Tuomelan koulurakennuskaan ei tule sitä olemaan. Ainakin tässä käsittelyssä on syytä tarkastella kaikki valmisteluasiakirjat ja aikaisemmat lautakuntien perustellut päätökset.

  Asiantuntevia esityksiä esityslistoille odottaen

 6. Erkki Strömberg sanoo:

  Ihmettelen edelleen joidenkin halua pantata valtuustosopparia aina vaan vai tuleeko siihen vielä valtuuston kokouksen alla muutoksia?

  Jos asiat on sovittu miksi niitä ei voi julkaista, tämäkö on sitten sitä avoimuutta?

  Olisin halukas tietämään mitä esim kaupungin hankinnoista on sovittu kun ne kohdistuvat tahoille jossa ilmeisesti ei noudateta suomalaista työehtosopimusta työaikaa eikä palkkaa. Vaalienalus lauantaina kaikki olivat ”vääryyttä vastaan”. Lieneekö nyt totuus toinen ja onkohan asiasta mitään sopimusta sorvatessa muistettu.

  Saas nähdä onko muitakin ”huonomuistisia” kuin Tapio Vekka?

 7. konsta.kupiainen sanoo:

  Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula ei muista, että missään olisi valittu kaupunginhallitusta vain vuodeksi. Useimmat kunnat valitsevat kaikki toimielimet neljäksi vuodeksi.

  KUNTAVAALIEN 2012 äänestäjiä on pahasti harhautettu. Onko kaupunginjohtajan virasta myös tulossa yhden vuoden pätkätyö? Tottakai, koska kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan lähin esimies.

 8. Heikki.Koskela sanoo:

  Terve Teija!
  Voitaisiinko kaupungin yhtiöille laatia oma menokohtansa, joka ei saisi kasvaa paria prosenttia enempää?
  Yhtiöt tappelisivat euroista keskenään. Jos jokin firma tarvitsisi oman pääoman korotusta, se olisi joltain toiselta pois.
  Pitäisi päästä eroon yksittäisistä yhtiöiden rahan tarpeista, ja sijoittaa ne kokonaisuuteen.
  T. Hessu K.

 9. Teija Arvidsson sanoo:

  Hei!

  Kiitos kaikista kommenteista, ehdotuksista ja kysymyksistä. Koetan vastailla parhaani mukaan.

  Erkki kysyy, miksi valtuustosopimusta ei ole vielä julkaistu. Ei siihen ole mitään erityistä syytä. Sopimuksen sisältö on yhdessä mietitty, mutta teksti on Johannes Koskisen kirjoittama. Siksi hänellä on sopimustekstiin ikään kuin tekijänoikeus ja hän harkitsee milloin antaa sen julki, todennäköisesti vasta kun kaikkien ryhmänjohtajien nimet ovat paperissa. Valtuustosopimus allekirjoitetaan maanantaina ennen valtuuston kokousta. Sopimukseen ei tule tässä vaiheessa enää muutoksia, mutta sitä päivitetään vuosittain, seuraavan kerran ensi vuoden alussa.

  Valtuustosopimukseen on kirjattu, että ”Hämeenlinnan palvelu- ja hankintastrategia uudistetaan paikallisuutta, alueen työllisyyttä, elinvoimaa ja kestävää kehitystä painottaen”. Hankintastrategiaan on syytä lisätä maininta suomalaisten työehtosopimusten vaatimisesta myös alihankkijayrityksiltä, ellei sitä ole vielä mainittu strategiassa.

  Aikaisemmissakin blogeissa on päivitelty kaupunginhallituksen jäsenten ja puheenjohtajien sekä valtuuston puheenjohtajiston valintaa vain yhdeksi vuodeksi. Hallintosääntöä siis esitetään muutettavaksi niin, että ko. toimielimet voidaan jatkossa valita 1-4 vuodeksi nykyisen 2+2 -systeemin sijaan. Kyllähän yhden tai kolmen vuoden toimikaudet ovat kieltämättä aika ainutlaatuisia koko Suomessa, enkä tiedä onko hallintosäännön muuttaminen järkevää.

  Tärkeimpänä syynä yhden vuoden kauteen on tietysti se, että kaupunginjohtajan virka tullee auki ja valituksi saattaa tulla sdp:n jäsenkirjan omaava henkilö. Jos kaupunginjohtaja on demari, niin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei voi olla demari. Tällöin kokoomus ja demarit vaihtaisivat tulevan vuoden vaihteessa puheenjohtajan nuijia keskenään. Se sujuu helpommin, jos kausi muutenkin päättyy.

  Kaupunginjohtajan virasta ei ole vielä pätetty, tuleeko se jatkumaan toistaiseksi voimassa olevana vai muutetaanko virka määräaikaiseksi (esim. seuraaviin kuntavaaleihin asti). Yhden vuoden pätkätyö se ei kuitenkaan missään tapauksessa tule olemaan.

  Muihin kommentteihin voin puolestani hyvin yhtyä. Olen Sepon kanssa samaa mieltä, että kaupungin ensi vuoden budjetti joudutaan varmaankin avaamaan ja perkaamaan sieltä pois asioita, joita ilmankin tullaan toimeen. Pro Hämeenlinna tulee vaatimaan päätöksenteolle parempaa valmistelua ja erilaisia vahtoehtoja pohjaesityksiin. Yhtiöt otetaan tarkemman silmän alle ja siitä vastaa erityisesti ko. tehtävään valittava liiketoimintajohtaja sekä kaupunginhallituksen uusi konsernijaosto. Kiinteistöjen kunnossapitoon täytyy tulevien vuosien budjeteissa panostaa enemmän, koska on järjetöntä rakentaa ja peruskorjata, jos puutteellisen kunnossapidon takia kiinteistöissä on jo muutaman vuoden kuluttua sisäilmaongelmia.

  Tässäpä tuli asiaa kerrakseen. Kyllä meillä täällä töitä riittää…

  Hyvää ja aurinkoista pakkasviikonloppua!
  t. Teija

  • Kari Jokinen sanoo:

   Teija, kommentti yhdestä yksityiskohdasta:
   ..” Hankintastrategiaan on syytä lisätä maininta suomalaisten työehtosopimusten vaatimisesta myös alihankkijayrityksiltä, ellei sitä ole vielä mainittu strategiassa. ”

   Ihan tuommoisena sääntöä ei voi laittaa. Olemme EU:ssa ja yrittäjillä yleisesti on oikeus käyttää EU-alueen firmoja alihankkijoinaan. Vähän kavennettuna määräyksen voisi tehdä esim siten, että edellytetään noudatettavan suomalaisia työehtoja alihankkijan Suomessa teettämässä työssä. Mutta jos joku päiväkoti tai hoitokoti haluaa pesettää pyykkinsä Ruotsissa, on kohtuutonta vaatia siellä tehtävässä työssä noudatettavan suomalaisia työehtosopimuksia. Myös sikäläisillä ammattiliitoilla voisi olla eriäviä mielipiteitä. Tässä joudutaan herkästi väittelyyn, rikotaanko hankinnassa EU:n avoimen markkinan lainsäädäntöä.

   Ehkä olisi parempi jättää liian yksityiskohtaiset määräykset pois strategiapapereista. Toivomuksia niihin toki voi kirjata.

   • Teija Arvidsson sanoo:

    Kiitos kommentista, Kari! En ole hankinta-alan asiantuntija, joten käytin tässä vain talonpoikaisjärkeä. Palvelu- ja hankintastrategian täytyy tietenkin noudattaa lakeja ja asetuksia. Kuitenkin lain sallimissa puitteissa on syytä vaatia kaupungin yhteistyöyrityksiltä kaikin puolin eettistä toimintaa.

   • Erkki Strömberg sanoo:

    Eli vesittää koko homma.
    Siihenhän ilmeisesti koksosdem-akselilla pyritään jotta teksti on niin ympäripyöreää jotta sitä voi tulkita ihan miten vaan.
    Homman ydinhän on siinä’ voiko kaupunki/kaupungin yhtiöt olla tilaajana yrityksiltä jotka täällä (Suomessa) käyttävät työvoimaa joka ei maksa verojaan mihinkään ja jolle maksetaan polkupalkkaa alle kaikkien työehtojen ja työaikalakia rikkoen. (Näin taitaa olla tapahtunut useita kertoja ja useamman kanssa, on vahva epäilykseni, kukaan vain ei ole vielä tehnyt poliisille tutkintapyyntöä)
    Mitä tästä on kirjattu nyt monen kuukauden meuhkaamisen jälkeen valtuustosoppariin?

    • Teija Arvidsson sanoo:

     Valtuustosopimus on lyhyt parin sivun mittainen asiakirja, johon on koottu terkeimmät tavoitteet lähinnä otsikkotasolla. Ei valtuustosopimukseen sisälly yksityiskohtaisia sääntöjä mistään asiasta.

     Sen sijaan valtuustosopimuksesta löytyy jo mainitsemani tärkeä lause: ”Hämeenlinnan palvelu- ja hankintatrategia uudistetaan paikallisuutta, alueen työllisyyttä, elinvoimaa ja kestävää kehitystä painottaen”.

     Uudistettavaan palvelu- ja hankintastrategiaan voidaan kirjata tarkat ohjeet kaupungin hankinnoista ja kilpailutuksista. Ne tulee suorittaa niin, että voidaan välttää mainitsemasi väärinkäytökset ja mieluiten työllistää paikallisia yrityksiä, jotka maksavat veronsa tänne.

     Uudistetun palvelu- ja hankintastrategian hyväksyy sitten uusi valtuusto.

 10. Erkki Strömberg sanoo:

  Teija, lainaukset omistasi:

  ”Sopimukseen ei tule tässä vaiheessa enää muutoksia, mutta sitä päivitetään vuosittain, seuraavan kerran ensi vuoden alussa.”
  ”Valtuustosopimukseen on kirjattu, että “Hämeenlinnan palvelu- ja hankintastrategia uudistetaan paikallisuutta, alueen työllisyyttä, elinvoimaa ja kestävää kehitystä painottaen”. Hankintastrategiaan on syytä lisätä maininta suomalaisten työehtosopimusten vaatimisesta myös alihankkijayrityksiltä, ellei sitä ole vielä mainittu strategiassa.”

  Ymmärsinkö oikein jotta se mitä vaalien alla jokainen ryhmä puhui ja sanoi kannattavansa ja vaativansa on kaikilta unohtunut kun sitten neuvotellaan siitä mitä todella tehdään. Tekstisi mukaan siihen sitten taas vuoden päästä päästään ”unohtamaan”.

  Juuri tällaiten asioiden takia ”avoimuus” pitäisi olla AVOIMUUTTA jolloin siitä voitaisiin keskustella kun sen aika on eikä jälkikäteen.

  Olen todella syvästi pettynyt Johannes Koskiseen jos sopimuksessa ei asiasta mitään ole. Ja on se kyllä koko neuvotteluporukan häpeä. Mutta emmehän edes tiedä ketkä neuvottelijat olivat.

 11. Teija Arvidsson sanoo:

  Erkki,

  ymmärsit näköjään aivan väärin. Valtuustosopimukseen on koottu nimen omaan niitä tärkeitä asioita, joista vaalien alla oli puhetta ja joissa meillä on parantamisen varaa. Asiat on kirjattu ylös juuri sen takia, että niitä ei unohdettaisi, vaan että ne ohjaisivat päätöksentekoa koko vuoden ja koko valtuustokauden ajan.

  Vuoden aikana saattaa kuitienkin nousta esiin uusia asioita, jotka on syytä lisätä valtuustosopimukseen. Sen takia valtuustosopimus tarkistetaan aina seuraavan vuoden alussa ja tarpeen mukaan tehdään muutoksia. Näin toimittiin myös menneellä vaalikaudella.

  Olen samaa mieltä siitä, että sopimustekstin olisi voinut aivan hyvin jo julkaista. Loppiaisen viimeisessä yhteispalaverissa julkaisemisen ajankohdasta ei kuitenkaan ollut puhetta ja siksi asia jäi Koskisen ratkaistavaksi.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Vaalien alla oli nimenomaan puhe näistä ns alihankinta-yrityksistä jotka tulevat Suomen ulkopuolelta tänne töihin ja sitten työpäivät ovat 6-6 eli 12 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Palkka alle kaikkien suomalaisten työehtojen. Ja kun on käynyt ilmi jotta kaupunki/ kaupunginyhtiöt on tilanneet tällaisilta yrityksiltä tuotteita/palveluja yms oli kaikki silloin sitä mieltä jotta ei se ole oikein ja muutos on tultava.
   Kaupunki ei voi olla mukana veronkierto-yritystoiminnassa.
   Miten se on kirjattu valtuustosopimukseen? Sen haluaisin lukea? Älkää vetkuttako asiaa taas hankintastatekian uudistamiseen. Et maininnut siinä yhteydessä jotta sovittu olisi ettei entinen meno jatku näissä esim rakennushankinnoissa.
   En nyt enää tuo yksittäisiä esimerkkejä koska olen tuonut niitä aiemmin esille runsaasti ja kyllä te tiedätte mistä puhun/kirjoitan.
   Aina ei voi kätkeytyä EU taakse kuin Kari Jokinen.

 12. Konsta Kupiainen sanoo:

  Valttuustosopimusta ei julkaista kuin jälkijunassa.
  Miksi?
  Ei kai kaupunginhallitusta valita 1 vuodeksi?
  Koko porukka tukiopetukseen.
  Kuntalaiset valitsivat kuntavaaleissa 2012 valtuutetut 4 vuodeksi.
  Ei siis vuoden pätkätyöhön muitakaan. Kiitos.

 13. Teija Arvidsson sanoo:

  Konsta, minulla ei ole näihin kysymyksiisi muita vastauksia kuin mitkä olen jo antanut. Jos kaipaat tarkempia tietoja motiiveista, käänny kokoomuksen tai demareiden puoleen. Pro Hämeenlinna-puolueet ovat omalta osaltaan täyttäneet paikat koko neljäksi vuodeksi.

 14. Tapani Silvo sanoo:

  Näin on! Kaiken mahdollisen informaation, jota on saatavilla, yrittävät Pro-Hämeenlinnan edustajat meille jakaa!
  Tämän toisen osapuolen (sos/kok) narkolepsiaa potevan ryhmän taholta, ei tietoja meille tipu.
  Näin tärkeitä ovat heille ”tavalliset” kansalaiset. Poliittinen kettu, Johannes Koskinen, jatkaa salamyhkäistä äänestäjien aliarvioimista. Sieltä päin ei avoimuutta löydy… Tapsa

 15. Konsta Kupiainen sanoo:

  EVAkin jo läksyttää kuntia. EVA Analyysi: Kuntasektorin kustannukset karkaavat käsistä. Analyysin mukaan sekä kuntauudistus että sote-uudistus kaipaavat uutta suuntaa.

  Jos kuntasektorin kustannusten nopea kasvu jouduttaisiin rahoittamaan pelkästään kunnallisveroprosentteja nostamalla, nousisivat kunnallisverot joka vuosi kahdella prosenttiyksiköllä, ilmenee tänään julkaistusta EVA Analyysista ”Kuntauudistuksen korjaussarja”.

  Analyysi kertoo, että vaikka kuntien kustannukset ovat kasvaneet vuosikaudet kansantaloutta nopeammin, on palveluiden saatavuudessa ja laadussa ollut paikoin vaikeitakin ongelmia. Kuntasektorin tuottavuuskehitys on ollut negatiivista.

  Analyysin mukaan kuntauudistuksen kurssia pitää korjata siten, että syntyy edellytyksiä palveluiden tuotantotapojen uudistumiselle. Sekä kustannustehokkuutta että palveluiden laatua voidaan parantaa laajentamalla palveluntuottajien kirjoa sekä lisäämällä tuottajien välistä kilpailua. Palveluiden käyttäjien valinnanvapautta on syytä kasvattaa aina, kun se on mahdollista.

  Suomen hallituksen pitäisi EVA Analyysin mukaan muuttaa strategiaansa. Analyysin mukaan kuntakoon kasvu ei automaattisesti johda palvelutuotannon tehostumiseen. Kilpailu on kuntapalveluissakin keskeinen tuottavuuden ajuri, jota ilman palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavat uudistuvat vain hitaasti.

  Analyysi esittää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksen uudelleen valmistelua. Jatkossa Suomessa olisi syytä harkita Ruotsin kaltaista mallia, jossa tiettyjen tehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin alueellisille toimijoille, joita voitaisiin kutsua piirikunniksi.

  EVA Analyysin ovat laatineet tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström ja asianajaja Mika Pohjonen. Analyysi on luettavissa kokonaisuudessaan EVAn verkkosivulla.

 16. Heikki Haustonen sanoo:

  Päivää !

  Ainakin minä ymmärrän niin että tuo äänestäjiä herjaava yhden vuoden pesti tehtailtiin juurikin pro Hämeenlinnaa varten. Kokdem halusi tällätavoin antaa itselleen mahdollisuuden vaihtaa pron mahdolliset hankalaksi osoittautuvat henkilöt pois päätännän ydinryhmästä.

 17. Konsta Kupiainen sanoo:

  ProHämeenlinna antamat selitykset ovat siis totta.
  Johannes Koskisen vetämät neuvottelut olivatkin
  Suurta Teatteria.

 18. Konsta Kupiainen sanoo:

  Voihan Ahveniston männyt ja Aulangon Satuteatteri.
  Hallintosääntö on ns. pakollinen kunnan johtosääntö.
  Sitä Ei ole tarkoitettu poliittiseen suhmurointiin.
  Kuntalaki samoin.

  Pormestari-järjestelmästä puhuttiin jo
  kaupunginhallituksen aikaisemman pj Erkki Niemistön suulla
  vuonna 2008. Mikä mättää? Aikaa on ollut. Kuntalakiin
  Pormestari tuli vuonna 2006.

 19. Tapani Silvo sanoo:

  Joo, Konsta! Käännä nämä jatkokysymykset sinne hämärä-miehille… niille, jotka eivät puhu eikä pukahda!
  Täytyis pystyä vetämään nämä salaisuuksien vartijat, ja heihän hämärät pyrkimyksensä, päivänvaloon kaikkien tarkasteltaviksi.
  Varjossa siellä nyt myhäilevät Koskinen, Iisakki, Vekka y.m.

 20. Tapani Silvo sanoo:

  Kosta: Yritäppäs saada tämä mies hereille!
  http://johanneskoskinen.blogijanne.fi/
  Se oliskin oikee ”uroteko”! Tapsa

 21. Teija Arvidsson sanoo:

  Iltaa arvon herrat!

  Minä en tykkää kenenkään mollaamisesta, oli puoluekanta mikä hyvänsä. Johannes Koskinen etenkin on tehnyt hyvää työtä sekä demareiden ryhmyrinä että luottamuspaikkaneuvotteluiden vetäjänä. On hyvä, että Koskinen on alkavalla valtuustokaudella kaupunginhallituksen pöydän ympärillä. Ehkäpä järki, oikeudenmukaisuus ja kohtuus vielä voittaa tämän kaupungin kehittämisessä ja asioiden hoitamisessa…

  Konstan siteeraama EVA:n tutkimus antaa paljon ajattelemisen aihetta. Tässä vielä linkki koko artikkeliin: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2013/01/18/eva-tylyttaa-kuntakoon-kasvu-ei-tehosta-palveluja/20131044/12

  Rattoisaa lauantai-illan jatkoa!

 22. Konsta Kupiainen sanoo:

  Nykyinen kaupunginvaltuusto valittiin vuonna 2012. Vuoden 2009-2012 Kaupunginvaltuustosta nähtiin useta loikkauksia.

  Hämeenlinnalainen kaupunginvaltuutettu (ent.kok) ja eduskuntavaaliehdokas Lulu Riikonen perusteli maaliskuussa 2012 siirtymistään perussuomalaisiin “leipääntymisellä kokoomuksen paikalliseen toimintakulttuuriin”.

  “Väärinkäytöksiä tulee koko ajan lisää ja niitä painetaan villaisella eikä niitä saa kritisoida julkisesti. Sananvapautta tai julkisuuslakia ei kunnioiteta. Minulle on sanottu ihan suoraan, että älä tyttö takerru lillukanvarsiin”, sanoi Riikonen Hämeen Sanomissa.

  Perussuomalaisiin siirtyi Hämeenlinnassa myös kokoomusnaisissa vaikuttanut Katriina Ahtiainen ja kansalaisaktivisti, entinen kokoomuslainen, Kari Ilkkala, joten Riikonen sai seuraa.

  Onko ProHämeenlinnan kunnallispoliittisessa julistuksessa huomioitu tulevat loikkaukset vv. 2013-2016?
  Entä tämä Kuuluisa ja Salainen Valtuustosopimus? Mitä siellä seisoo?

 23. Teija Arvidsson sanoo:

  Puolueen vaihtaminen myös kesken vaalikauden on laillista, eikä sitä yhteisillä sopimuksilla voi estää. Jokainen puolue voi toki omissa säännöissään varautua mahdollisiin loikkaamisiin, jos niin näkee hyväksi. Nämä eivät kuulu puolueiden yhdessä sopimiin asioihin.

 24. Konsta Kupiainen sanoo:

  Loikkaukset ovat äänestäjien harhauttamista.

 25. Heikki Haustonen sanoo:

  Yötä kohden

  En katso puolueloikkausta vääräksi jos vakaumus ja oma arvomaailma eivät enää vastaa puolueen vastaavia. Näin oletan muunmuassa Lulun tapauksessa käyneen.

 26. Konsta Kupiainen sanoo:

  Missä on Loikkarin omatunto?

 27. Konsta Kupiainen sanoo:

  Mitä Salaisessa Valtuustosopimuksessa on kirjoitettu Hämeenlinnan kaupungin tulorakenteen parantamiseksi?

  Tulojen lisäämistä käsittelevässä keskustelussa sivuutetaan kaikkein oleellisin kuntatalouteen vaikuttava seikka ts. valtiovallan osuus.

  Ilman valtionosuusleikkauksia moni Kanta-Hämeen kunta selviäisi nykyisistä velvoitteistaan ihan kohtuudella. Samat puolueet ovat eduskunnassa tekemässä kuntien kurjistamista merkitseviä päätöksiä ja itkevät sitten oman kunnan onnetonta taloustilannetta.

  Kuvitteletko tosissaan ongelmien ratkeavan sillä, että kuntalaisten peruspalveluita leikataan?
  Nyt vuonna 2013 leikkaus on 141 euroa/asukas.

 28. Teija Arvidsson sanoo:

  Valtuustosopimukseen on kirjattu niitä asioita, joihin kuntapäättäjät voivat vaikuttaa. Valitettavasti valtionosuuksien tason määritteleminen ei kuulu niihin.

 29. Erkki Strömberg sanoo:

  Niin, missä on tässä valtuustosopparissa se veronkiertoyritysten ”boikotointi”?
  Vaalien alla kaikille ”kellokkaille” oli itsestäänselvyys ettei niin asiat voi jatkua.
  Miksi sitä ei kirjattu?

Jätä kommentti

css.php